Doanh nghiệp mới cập nhật tại Bình Phước
 • Công Ty TNHH Thịnh Nguyễn Bp

  Ngày cấp: 18/06/2021
  Xã Minh Hưng - Huyện Bù Đăng - Bình Phước
  Ngành nghề chính: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

 • Công Ty TNHH Chăn Nuôi Phú Bình

  Ngày cấp: 08/06/2021
  Xã Phú Sơn - Huyện Bù Đăng - Bình Phước
  Ngành nghề chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

 • Công Ty TNHH Chăn Nuôi An Phát

  Ngày cấp: 08/06/2021
  Xã Phú Nghĩa - Huyện Bù Gia Mập - Bình Phước
  Ngành nghề chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

 • Công Ty TNHH Một Thành Viên Trường Sang Bình Phước

  Ngày cấp: 27/05/2021
  Phường Tân Xuân - Thành Phố Đồng Xoài - Bình Phước

 • Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ - Vệ Sĩ Đại Phú

  Ngày cấp: 20/05/2021
  Phường Tân Phú - Thành Phố Đồng Xoài - Bình Phước
  Ngành nghề chính: Hoạt động bảo vệ cá nhân

 • Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thái Thiện

  Ngày cấp: 18/05/2021
  Xã Lộc Thiện - Huyện Lộc Ninh - Bình Phước
  Ngành nghề chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

 • Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Xây Dựng 93

  Ngày cấp: 18/05/2021
  Xã Lộc Thuận - Huyện Lộc Ninh - Bình Phước
  Ngành nghề chính: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

 • Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Thanh Hoan

  Ngày cấp: 17/05/2021
  Xã Đồng Nơ - Huyện Hớn Quản - Bình Phước
  Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu

 • Công Ty TNHH Tuệ Vũ

  Ngày cấp: 17/05/2021
  Phường Tiến Thành - Thành Phố Đồng Xoài - Bình Phước
  Ngành nghề chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

 • Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dxg

  Ngày cấp: 17/05/2021
  Phường Tân Phú - Thành Phố Đồng Xoài - Bình Phước
  Ngành nghề chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

 • Công Ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng Duy Khang

  Ngày cấp: 17/05/2021
  Phường Tiến Thành - Thành Phố Đồng Xoài - Bình Phước

 • Công Ty TNHH Lan Trần

  Ngày cấp: 17/05/2021
  Phường Tiến Thành - Thành Phố Đồng Xoài - Bình Phước
  Ngành nghề chính: Trồng cây lâu năm khác

 • Công Ty TNHH Chăn Nuôi Bảo Lộc

  Ngày cấp: 17/05/2021
  Xã Phước Thiện - Huyện Bù Đốp - Bình Phước
  Ngành nghề chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

 • Công Ty TNHH Một Thành Viên Thanh Cường Bình Phước

  Ngày cấp: 14/05/2021
  Thị Trấn Tân Phú - Huyện Đồng Phú - Bình Phước
  Ngành nghề chính: Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu

 • Công Ty TNHH Mtv Nội Thất Huyền Anh

  Ngày cấp: 14/05/2021
  Phường Tân Bình - Thành Phố Đồng Xoài - Bình Phước
  Ngành nghề chính: Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép