Cung cấp thông tin Công Ty TNHH Thủy Sản Mavin Hòa Bình - Mavin Hoa Binh Aquaculture Company Limited có địa chỉ tại Thôn Dưng, Xã Hiền Lương, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình. Mã số thuế 5400498075

Công Ty TNHH Thủy Sản Mavin Hòa Bình

Mavin Hoa Binh Aquaculture Company Limited

Địa chỉ: Thôn Dưng, Xã Hiền Lương, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

Mã số thuế: 5400498075

Người đại diện: Ngô Phú Thỏa

Ngày cấp: 2018-10-12 00:00:00

Cập nhật: 15394254120007 lượt xem