Cung cấp thông tin Công Ty TNHH Công Nghệ Môi Trường Xanh Hải Dương - Công Ty TNHH Công Nghệ Môi Trường Xanh Hải Dương có địa chỉ tại Số nhà 26, phố Lê Phụ Trần, khu 11, Phường Thanh Bình, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương. Mã số thuế 0801262127

Công Ty TNHH Công Nghệ Môi Trường Xanh Hải Dương

Công Ty TNHH Công Nghệ Môi Trường Xanh Hải Dương

Địa chỉ: Số nhà 26, phố Lê Phụ Trần, khu 11, Phường Thanh Bình, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Mã số thuế: 0801262127

Người đại diện: Lâm Quang Hưng

Ngày cấp: 2018-10-12 00:00:00

Cập nhật: 15394266050005 lượt xem