Cung cấp thông tin Công Ty TNHH Number 1 - Number 1 Company Limited có địa chỉ tại Số 104 Ký Con, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Mã số thuế 0315317515

Công Ty TNHH Number 1

Number 1 Company Limited

Địa chỉ: Số 104 Ký Con, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0315317515

Người đại diện: Bùi Thị Lời Thơ

Ngày cấp: 2018-10-11 00:00:00

Cập nhật: 15394266100005 lượt xem