Cung cấp thông tin Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Dự Án Bất Động Sản Premium Land - Premium Land Real Estate Project Development And Investment Joint Stock Company có địa chỉ tại 66 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Mã số thuế 0315322498

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Dự Án Bất Động Sản Premium Land

Premium Land Real Estate Project Development And Investment Joint Stock Company

Địa chỉ: 66 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0315322498

Người đại diện: Trương Thị Thanh

Ngày cấp: 2018-10-11 00:00:00

Cập nhật: 15394269040007 lượt xem