Cung cấp thông tin Công Ty TNHH Trung Tâm Lữ Hành Việt Nam - Travel Hub Vietnam Limited Liability Company có địa chỉ tại 423 đường Đồng Đăng, Phường Việt Hưng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh. Mã số thuế 5701959178

Công Ty TNHH Trung Tâm Lữ Hành Việt Nam

Travel Hub Vietnam Limited Liability Company

Địa chỉ: 423 đường Đồng Đăng, Phường Việt Hưng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701959178

Người đại diện: Đỗ Minh Tâm

Ngày cấp: 2018-10-11 00:00:00

Cập nhật: 15394269080007 lượt xem