Cung cấp thông tin Công Ty TNHH Js Tech - Js Tech Company Limidted có địa chỉ tại Khu 4, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh. Mã số thuế 2301054517

Công Ty TNHH Js Tech

Js Tech Company Limidted

Địa chỉ: Khu 4, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301054517

Người đại diện: Jeon Byeonggi

Ngày cấp: 2018-10-11 00:00:00

Cập nhật: 15394269110005 lượt xem