Cung cấp thông tin Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc Cali Homes - Cali Homes Real Estate Investment Joint Stock Company có địa chỉ tại 1449 Nguyễn Văn Linh, Khu phố Mỹ Toàn 1, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Mã số thuế 0315325562

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc Cali Homes

Cali Homes Real Estate Investment Joint Stock Company

Địa chỉ: 1449 Nguyễn Văn Linh, Khu phố Mỹ Toàn 1, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0315325562

Người đại diện: Lê Hồng Thịnh

Ngày cấp: 2018-10-11 00:00:00

Cập nhật: 153942720800025 lượt xem