Cung cấp thông tin Công Ty TNHH Tm Và Dv Minh Nam - Mn - Công Ty TNHH Tm Và Dv Minh Nam - Mn có địa chỉ tại 75 tổ 1 thôn Xuân Phú, Xã Vĩnh Phương, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa. Mã số thuế 4201815440

Công Ty TNHH Tm Và Dv Minh Nam - Mn

Công Ty TNHH Tm Và Dv Minh Nam - Mn

Địa chỉ: 75 tổ 1 thôn Xuân Phú, Xã Vĩnh Phương, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201815440

Người đại diện: Lê Hoài Nam

Ngày cấp: 2018-10-11 00:00:00

Cập nhật: 153942750800039 lượt xem