Cung cấp thông tin Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Du Lịch Gia Minh - Sài Gòn - Gia Minh - Sai Gon Investment & Tourism Joint Stock Company có địa chỉ tại Số 65 Lê Thị Hồng Gấm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Mã số thuế 0315325756

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Du Lịch Gia Minh - Sài Gòn

Gia Minh - Sai Gon Investment & Tourism Joint Stock Company

Địa chỉ: Số 65 Lê Thị Hồng Gấm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0315325756

Người đại diện: Bùi Mạnh Tráng

Ngày cấp: 2018-10-11 00:00:00

Cập nhật: 153942780300047 lượt xem