Cung cấp thông tin Công Ty TNHH Thảo Dược Hoa Nam - Hoa Nam Herbals Company Limited có địa chỉ tại Số 91 Khối 14, Xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội. Mã số thuế 0108467946

Công Ty TNHH Thảo Dược Hoa Nam

Hoa Nam Herbals Company Limited

Địa chỉ: Số 91 Khối 14, Xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

Mã số thuế: 0108467946

Người đại diện: Nguyễn Văn Chung

Ngày cấp: 2018-10-11 00:00:00

Cập nhật: 153942810700050 lượt xem