Cung cấp thông tin Công Ty TNHH Thương Mại Vật Tư Gia Kiệt - Gia Kiệt Material Trading Company Limited có địa chỉ tại 274/4 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hoà, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. Mã số thuế 0315325555

Công Ty TNHH Thương Mại Vật Tư Gia Kiệt

Gia Kiệt Material Trading Company Limited

Địa chỉ: 274/4 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hoà, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0315325555

Người đại diện: Lê Hồ Công Lương

Ngày cấp: 2018-10-11 00:00:00

Cập nhật: 153942810800047 lượt xem