Cung cấp thông tin Công Ty TNHH Mtv Phát Triển Giáo Dục Malblue - Malblue Education Development Company Limited có địa chỉ tại Số 1 Trần Khánh Dư, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Mã số thuế 0315315564

Công Ty TNHH Mtv Phát Triển Giáo Dục Malblue

Malblue Education Development Company Limited

Địa chỉ: Số 1 Trần Khánh Dư, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0315315564

Người đại diện: Nguyễn Anh Tuấn

Ngày cấp: 2018-10-11 00:00:00

Cập nhật: 1539429303000130 lượt xem