Cung cấp thông tin Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kim Sơn Đà Nẵng - Kim Son Da Nang Investment Joint Stock Company có địa chỉ tại 18 Phan Thành Tài, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng. Mã số thuế 0401929663

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kim Sơn Đà Nẵng

Kim Son Da Nang Investment Joint Stock Company

Địa chỉ: 18 Phan Thành Tài, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Mã số thuế: 0401929663

Người đại diện: Nguyễn Chí Thuần

Ngày cấp: 2018-10-09 00:00:00

Cập nhật: 1539431708000123 lượt xem