Cung cấp thông tin Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Vie - Vie Service And Trading Company Limited có địa chỉ tại 85 – 87 Trần Phú, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng. Mã số thuế 0401928275

Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Vie

Vie Service And Trading Company Limited

Địa chỉ: 85 – 87 Trần Phú, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Mã số thuế: 0401928275

Người đại diện: Đinh Trọng Khoa Ngô Hoàng Phương

Ngày cấp: 2018-10-03 00:00:00

Cập nhật: 1539448512000154 lượt xem