Cung cấp thông tin Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Khí Hóa Lỏng Mai Lộc - Mai Loc Liquefied Petroleum Gas Trading Service Company Limited có địa chỉ tại 62/1 Nguyễn Phan Vinh, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng. Mã số thuế 0401923809

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Khí Hóa Lỏng Mai Lộc

Mai Loc Liquefied Petroleum Gas Trading Service Company Limited

Địa chỉ: 62/1 Nguyễn Phan Vinh, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

Mã số thuế: 0401923809

Người đại diện: Mai Đình Lộc

Ngày cấp: 2018-09-12 00:00:00

Cập nhật: 1539524111000149 lượt xem