Doanh nghiệp mới cập nhật tại Thành Phố Sầm Sơn - Thanh Hoá
 • Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Trọng Minh

  Ngày cấp: 18/08/2021
  Xã Quảng Hùng - Thành Phố Sầm Sơn - Thanh Hoá
  Ngành nghề chính: Hoạt động thiết kế chuyên dụng

 • Công Ty TNHH Intimex Thanh Hóa

  Ngày cấp: 18/08/2021
  Phường Trường Sơn - Thành Phố Sầm Sơn - Thanh Hoá
  Ngành nghề chính: Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

 • Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Hili

  Ngày cấp: 06/08/2021
  Phường Quảng Vinh - Thành Phố Sầm Sơn - Thanh Hoá

 • Công Ty TNHH Nguyễn Văn Kim

  Ngày cấp: 23/07/2021
  Phường Trường Sơn - Thành Phố Sầm Sơn - Thanh Hoá
  Ngành nghề chính: Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

 • Công Ty TNHH Lê Tiến Hưng

  Ngày cấp: 22/07/2021
  Phường Trường Sơn - Thành Phố Sầm Sơn - Thanh Hoá
  Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

 • Công Ty TNHH Lê Thị Cần

  Ngày cấp: 22/07/2021
  Phường Trường Sơn - Thành Phố Sầm Sơn - Thanh Hoá
  Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

 • Công Ty TNHH Cao Xuân Thành

  Ngày cấp: 22/07/2021
  Phường Trường Sơn - Thành Phố Sầm Sơn - Thanh Hoá
  Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

 • Công Ty TNHH Nguyễn Hùng Hảo

  Ngày cấp: 22/07/2021
  Phường Trường Sơn - Thành Phố Sầm Sơn - Thanh Hoá
  Ngành nghề chính: Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

 • Công Ty TNHH Cao Thị Bình

  Ngày cấp: 22/07/2021
  Phường Trường Sơn - Thành Phố Sầm Sơn - Thanh Hoá
  Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

 • Công Ty TNHH Nguyễn Thị Minh

  Ngày cấp: 22/07/2021
  Phường Trường Sơn - Thành Phố Sầm Sơn - Thanh Hoá
  Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

 • Công Ty TNHH Hà Văn Tùng

  Ngày cấp: 22/07/2021
  Phường Trường Sơn - Thành Phố Sầm Sơn - Thanh Hoá
  Ngành nghề chính: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

 • Công Ty TNHH Nguyễn Thị Hằng Th

  Ngày cấp: 22/07/2021
  Phường Trường Sơn - Thành Phố Sầm Sơn - Thanh Hoá
  Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

 • Công Ty TNHH Sxtm Đức Thiên

  Ngày cấp: 22/07/2021
  Phường Quảng Tiến - Thành Phố Sầm Sơn - Thanh Hoá
  Ngành nghề chính: Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

 • Công Ty TNHH Tre Việt Travel

  Ngày cấp: 02/07/2021
  Phường Bắc Sơn - Thành Phố Sầm Sơn - Thanh Hoá
  Ngành nghề chính: Đại lý du lịch

 • Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế - Xây Dựng Dhcons

  Ngày cấp: 02/07/2021
  Phường Quảng Vinh - Thành Phố Sầm Sơn - Thanh Hoá