Chúng tôi hoạt động trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt về lĩnh vực công nghệ thông tin. Mong muốn mang lại giá trị cho khách hàng và nhận được sự đánh giá tốt nhất từ khách hàng. 

Nguyễn Hùng Thanh
CEO / Founder

Kinh nghiệm về công nghệ từ những năm 2000 đến nay. Luôn nghiên cứu và tìm hiểu những công nghệ mới nhất. 

Richy Lace
Marketing Director

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

Jane Gray
Public Relations

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

July Wood
Customer Support

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.