Bộ phụ kiện hút sữa cổ rộng dùng cho máy hút sữa điện

Bộ phụ kiện hút sữa cổ rộng dùng cho máy hút sữa điện

Danh mục: me va be

Nhà cung cấp: shopee

Mã sản phẩm: 72573977

Giá bán: 195,000đ

Giá khuyến mãi: 135,000đ

Link: https://shopee.vn/B%E1%BB%99-ph%E1%BB%A5-ki%E1%BB%87n-h%C3%BAt-s%E1%BB%AFa-c%E1%BB%95-r%E1%BB%99ng-d%C3%B9ng-cho-m%C3%A1y-h%C3%BAt-s%E1%BB%AFa-%C4%91i%E1%BB%87n-i.2502053.72573977

Image url: http://cf.shopee.vn/file/aea219b676b8aadedfd7acbab2928589

Bộ phụ kiện cổ rộng thay thế, dùng kèm chung được tất cả các dòng với máy hút sữa điện khác nhau Bộ phụ kiện mới 100%. Shop tách lẻ từ trong nguyên hộp máy hút sữa bằng điện. bộ phụ kiện không đi kèm bình sữa phễu cứng cổ rộng cùng size xài chung đượ...

Tới nhà cung cấp