Bộ phụ kiện dùng cho các loại máy xông khí dung

Bộ phụ kiện dùng cho các loại máy xông khí dung

Danh mục: suc khoe

Nhà cung cấp: shopee

Mã sản phẩm: 1096478782

Giá bán: 30,000đ

Link: https://shopee.vn/B%E1%BB%99-ph%E1%BB%A5-ki%E1%BB%87n-d%C3%B9ng-cho-c%C3%A1c-lo%E1%BA%A1i-m%C3%A1y-x%C3%B4ng-kh%C3%AD-dung-i.15392611.1096478782

Image url: http://cf.shopee.vn/file/43df01418655459cf0741e4a3c89d156

Phụ kiện máy khí dung là đồ không thể thiếu khi xông thuốc. Với phụ kiện kèm theo máy, nhà sản xuất khuyên ít nhất nên thay bộ phụ kiện sau 18 tháng.Có những dòng máy, phụ kiện hãng sẽ bán rời nhưng có những dòng sẽ rất khó mua phụ kiện. Do đó, bob.v...

Tới nhà cung cấp