Cung cấp bia Úc Nhập khẩu DNA loại thượng hạng 8% độ

Cung cấp bia thượng hạng nhập khẩu từ Úc cho các cửa hàng, đại lý. Bia thơm ngon với nồng độ 8% và lon lớn.
Hỗ trợ giá tốt nhất cho các đại lý phát triển thị trường.Nhà Cung Cấp Bia Úc DNA
Công Ty Cổ Phần Cung Cấp
Địa chỉ: 104 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, Tp. HCM
Website: https://market.fuzi.vn/vi/product/413-bia-uc-nhap-khau-dna