Doanh nghiệp mới cập nhật tại Thị Trấn Phố Lu - Huyện Bảo Thắng - Lào Cai