Doanh nghiệp mới cập nhật tại Xã Phong Niên - Huyện Bảo Thắng - Lào Cai