Doanh nghiệp mới cập nhật tại Khu Công Nghiệp Khánh Phú - Thành Phố Ninh Bình - Ninh Bình
  • Công Ty TNHH Đầu Tư Tài Chính T&G

    Ngày cấp: 10/11/2014
    Khu Công Nghiệp Khánh Phú - Thành Phố Ninh Bình - Ninh Bình
    Ngành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác