Doanh nghiệp mới cập nhật tại Khu Công Nghiệp Phúc Sơn - Thành Phố Ninh Bình - Ninh Bình
 • Công ty TNHH MCNEX Vina (Nộp hộ nhà thầu)

  Ngày cấp: 22/10/2013
  Khu Công Nghiệp Phúc Sơn - Thành Phố Ninh Bình - Ninh Bình
  Ngành nghề chính: Sản xuất linh kiện điện tử

 • Công ty TNHH MCNEX ViNa

  Ngày cấp: 02/04/2013
  Khu Công Nghiệp Phúc Sơn - Thành Phố Ninh Bình - Ninh Bình
  Ngành nghề chính: Sản xuất linh kiện điện tử