Doanh nghiệp mới cập nhật tại Phường Nam Thành TX Ninh Bình - Thành Phố Ninh Bình - Ninh Bình
  • Lại Trung Kiên

    Ngày cấp: 17/01/2006
    Phường Nam Thành TX Ninh Bình - Thành Phố Ninh Bình - Ninh Bình
    Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm khác từ plastic