Doanh nghiệp mới cập nhật tại Xã Ninh Phong - Thành Phố Ninh Bình - Ninh Bình
 • Trạm than phòng hậu cần BCH QS Tỉnh NB

  Ngày cấp: 02/12/1998
  Xã Ninh Phong - Thành Phố Ninh Bình - Ninh Bình
  Ngành nghề chính: Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

 • UBND xã Ninh phong

  Ngày cấp: 25/11/1998
  Xã Ninh Phong - Thành Phố Ninh Bình - Ninh Bình
  Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)