Doanh nghiệp mới cập nhật tại Chưa rõ - Số 11 Đường Trần Hưng Đạo - Quảng Trị
  • Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hoàng Nhật

    Ngày cấp: 14/12/2004
    Số 11 Đường Trần Hưng Đạo - Quảng Trị
    Ngành nghề chính: Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

Phường/ Xã