Doanh nghiệp mới cập nhật tại Thị Trấn Mai Sơn - Huyện Mai Sơn - Sơn La
 • Xí nghiệp xây dựng kinh doanh vật liệu 2

  Ngày cấp: 08/06/2005
  Thị Trấn Mai Sơn - Huyện Mai Sơn - Sơn La
  Ngành nghề chính: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

 • Chi cục thuế Mai Sơn

  Ngày cấp: 08/06/2005
  Thị Trấn Mai Sơn - Huyện Mai Sơn - Sơn La
  Ngành nghề chính: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

 • Phòng tài nguyên và môi trường

  Ngày cấp: 17/12/1998
  Thị Trấn Mai Sơn - Huyện Mai Sơn - Sơn La
  Ngành nghề chính: Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp