Doanh nghiệp mới cập nhật tại Xã Chiềng Ban - Huyện Mai Sơn - Sơn La