Doanh nghiệp mới cập nhật tại Xã Chiềng Chăn - Huyện Mai Sơn - Sơn La
 • Trường tiểu học Chiềng Chăn 1

  Ngày cấp: 08/07/2009
  Xã Chiềng Chăn - Huyện Mai Sơn - Sơn La
  Ngành nghề chính: Hoạt động trung gian tiền tệ khác

 • Trường tiểu học Chiềng Chăn 2

  Ngày cấp: 08/07/2009
  Xã Chiềng Chăn - Huyện Mai Sơn - Sơn La
  Ngành nghề chính: Hoạt động trung gian tiền tệ khác

 • Trường THCS xã Chiềng Chăn

  Ngày cấp: 02/07/2009
  Xã Chiềng Chăn - Huyện Mai Sơn - Sơn La
  Ngành nghề chính: Hoạt động trung gian tiền tệ khác

 • Trường mầm non Chiềng Chăn

  Ngày cấp: 30/06/2009
  Xã Chiềng Chăn - Huyện Mai Sơn - Sơn La
  Ngành nghề chính: Hoạt động trung gian tiền tệ khác

 • UBND Xã Chiềng Chăn

  Ngày cấp: 24/03/2003
  Xã Chiềng Chăn - Huyện Mai Sơn - Sơn La
  Ngành nghề chính: Hoạt động an ninh, trật tự an toàn xã hội