Doanh nghiệp mới cập nhật tại Xã Chiềng Kheo - Huyện Mai Sơn - Sơn La
 • Trường tiểu học Chiềng Kheo

  Ngày cấp: 09/07/2009
  Xã Chiềng Kheo - Huyện Mai Sơn - Sơn La
  Ngành nghề chính: Hoạt động trung gian tiền tệ khác

 • Trường mầm non Dong-Kheo-Ve

  Ngày cấp: 01/07/2009
  Xã Chiềng Kheo - Huyện Mai Sơn - Sơn La
  Ngành nghề chính: Hoạt động trung gian tiền tệ khác

 • UBND xã Chiềng Kheo

  Ngày cấp: 24/03/2003
  Xã Chiềng Kheo - Huyện Mai Sơn - Sơn La
  Ngành nghề chính: Hoạt động an ninh, trật tự an toàn xã hội