Doanh nghiệp mới cập nhật tại Xã Chiềng Lương - Huyện Mai Sơn - Sơn La
 • Công Ty TNHH Kỳ Sơn Lâm

  Ngày cấp: 18/06/2018
  Xã Chiềng Lương - Huyện Mai Sơn - Sơn La
  Ngành nghề chính: Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ

 • Hợp tác xã Phiêng Ban

  Ngày cấp: 31/05/2013
  Xã Chiềng Lương - Huyện Mai Sơn - Sơn La
  Ngành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

 • Trường tiểu học Chiềng Lương 1

  Ngày cấp: 08/07/2009
  Xã Chiềng Lương - Huyện Mai Sơn - Sơn La
  Ngành nghề chính: Hoạt động trung gian tiền tệ khác

 • Trường tiểu học Chiềng Lương 2

  Ngày cấp: 08/07/2009
  Xã Chiềng Lương - Huyện Mai Sơn - Sơn La
  Ngành nghề chính: Hoạt động trung gian tiền tệ khác

 • Trường tiểu học Chiềng Lương 3

  Ngày cấp: 08/07/2009
  Xã Chiềng Lương - Huyện Mai Sơn - Sơn La
  Ngành nghề chính: Hoạt động trung gian tiền tệ khác

 • Trường Mầm nong Chiềng Lương 1

  Ngày cấp: 30/06/2009
  Xã Chiềng Lương - Huyện Mai Sơn - Sơn La
  Ngành nghề chính: Hoạt động trung gian tiền tệ khác

 • Trường mầm non Chiềng Lương 2

  Ngày cấp: 30/06/2009
  Xã Chiềng Lương - Huyện Mai Sơn - Sơn La
  Ngành nghề chính: Hoạt động trung gian tiền tệ khác

 • UBND xã Chiềng Lương

  Ngày cấp: 24/03/2003
  Xã Chiềng Lương - Huyện Mai Sơn - Sơn La
  Ngành nghề chính: Hoạt động an ninh, trật tự an toàn xã hội