Doanh nghiệp mới cập nhật tại Xã Chiềng Mai - Huyện Mai Sơn - Sơn La