Doanh nghiệp mới cập nhật tại Xã Chiềng Nơi - Huyện Mai Sơn - Sơn La
 • Trường THCS Chiềng Nơi

  Ngày cấp: 08/07/2009
  Xã Chiềng Nơi - Huyện Mai Sơn - Sơn La
  Ngành nghề chính: Hoạt động trung gian tiền tệ khác

 • Trường mầm non Chiềng Nơi

  Ngày cấp: 02/07/2009
  Xã Chiềng Nơi - Huyện Mai Sơn - Sơn La
  Ngành nghề chính: Hoạt động trung gian tiền tệ khác