Doanh nghiệp mới cập nhật tại Xã Chiềng Sung - Huyện Mai Sơn - Sơn La
 • Công Ty TNHH Páo Vương

  Ngày cấp: 05/06/2013
  Xã Chiềng Sung - Huyện Mai Sơn - Sơn La
  Ngành nghề chính: Xây dựng nhà các loại

 • Công Ty TNHH Một Thành Viên Oánh Duy

  Ngày cấp: 19/12/2012
  Xã Chiềng Sung - Huyện Mai Sơn - Sơn La
  Ngành nghề chính: Xây dựng nhà các loại

 • Trường tiểu học Chiềng Sung 1

  Ngày cấp: 08/07/2009
  Xã Chiềng Sung - Huyện Mai Sơn - Sơn La
  Ngành nghề chính: Hoạt động trung gian tiền tệ khác

 • Trường THCS Chiềng Sung

  Ngày cấp: 02/07/2009
  Xã Chiềng Sung - Huyện Mai Sơn - Sơn La
  Ngành nghề chính: Hoạt động trung gian tiền tệ khác

 • Trường mầm non Chiềng Sung

  Ngày cấp: 02/07/2009
  Xã Chiềng Sung - Huyện Mai Sơn - Sơn La
  Ngành nghề chính: Hoạt động trung gian tiền tệ khác

 • UBND Xã Chiềng Sung

  Ngày cấp: 24/03/2003
  Xã Chiềng Sung - Huyện Mai Sơn - Sơn La
  Ngành nghề chính: Hoạt động an ninh, trật tự an toàn xã hội

 • Công ty Cổ phần Nông nghiệp Chiềng Sung

  Ngày cấp: 05/10/1998
  Xã Chiềng Sung - Huyện Mai Sơn - Sơn La
  Ngành nghề chính: Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu