Doanh nghiệp mới cập nhật tại Xã Chiềng Ve - Huyện Mai Sơn - Sơn La