Doanh nghiệp mới cập nhật tại Xã Cò Nòi - Huyện Mai Sơn - Sơn La