Doanh nghiệp mới cập nhật tại Xã Mường Tranh - Huyện Mai Sơn - Sơn La
 • Trường THCS Mường Tranh

  Ngày cấp: 08/07/2009
  Xã Mường Tranh - Huyện Mai Sơn - Sơn La
  Ngành nghề chính: Hoạt động trung gian tiền tệ khác

 • UBND Xã Mường Tranh

  Ngày cấp: 24/03/2003
  Xã Mường Tranh - Huyện Mai Sơn - Sơn La
  Ngành nghề chính: Hoạt động an ninh, trật tự an toàn xã hội