Doanh nghiệp mới cập nhật tại Xã Nà Bó - Huyện Mai Sơn - Sơn La
 • Công Ty TNHH Mtv Tuấn Thương Sơn La

  Ngày cấp: 24/07/2017
  Xã Nà Bó - Huyện Mai Sơn - Sơn La
  Ngành nghề chính: Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông

 • Công Ty TNHH Mtv Sơn Huyền Tây Bắc

  Ngày cấp: 14/06/2017
  Xã Nà Bó - Huyện Mai Sơn - Sơn La
  Ngành nghề chính: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

 • Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Ngọc Hoàng

  Ngày cấp: 20/05/2016
  Xã Nà Bó - Huyện Mai Sơn - Sơn La
  Ngành nghề chính: Trồng cây ăn quả

 • Doanh Nghiệp Tư Nhân Khiêm Tấn

  Ngày cấp: 15/10/2014
  Xã Nà Bó - Huyện Mai Sơn - Sơn La
  Ngành nghề chính: Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

 • Uỷ ban nhân dân xã Nà Bó

  Ngày cấp: 01/09/2009
  Xã Nà Bó - Huyện Mai Sơn - Sơn La
  Ngành nghề chính: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

 • Trường Tiểu học Nà Bó 2

  Ngày cấp: 08/07/2009
  Xã Nà Bó - Huyện Mai Sơn - Sơn La
  Ngành nghề chính: Hoạt động trung gian tiền tệ khác

 • Trường THCS Nà Bó

  Ngày cấp: 03/07/2009
  Xã Nà Bó - Huyện Mai Sơn - Sơn La
  Ngành nghề chính: Hoạt động trung gian tiền tệ khác

 • Trường mầm non Nà Bó

  Ngày cấp: 30/06/2009
  Xã Nà Bó - Huyện Mai Sơn - Sơn La
  Ngành nghề chính: Hoạt động trung gian tiền tệ khác

 • Công Ty Cổ Phần Xi Măng Mai Sơn

  Ngày cấp: 31/01/2005
  Xã Nà Bó - Huyện Mai Sơn - Sơn La
  Ngành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác