Doanh nghiệp mới cập nhật tại Xã Nà Ớt - Huyện Mai Sơn - Sơn La
 • Uỷ ban nhân dân xã Nà ớt

  Ngày cấp: 17/09/2009
  Xã Nà Ớt - Huyện Mai Sơn - Sơn La
  Ngành nghề chính: Hoạt động trung gian tiền tệ khác

 • Trường THCS nà ớt

  Ngày cấp: 08/07/2009
  Xã Nà Ớt - Huyện Mai Sơn - Sơn La
  Ngành nghề chính: Hoạt động trung gian tiền tệ khác

 • Trường mầm non Nà ớt

  Ngày cấp: 02/07/2009
  Xã Nà Ớt - Huyện Mai Sơn - Sơn La
  Ngành nghề chính: Hoạt động trung gian tiền tệ khác