Doanh nghiệp mới cập nhật tại Xã Phiêng Cằm - Huyện Mai Sơn - Sơn La
 • Công Ty Cổ Phần Hl 1689

  Ngày cấp: 20/04/2021
  Xã Phiêng Cằm - Huyện Mai Sơn - Sơn La
  Ngành nghề chính: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

 • UBND xã Phiêng Cằm

  Ngày cấp: 30/09/2009
  Xã Phiêng Cằm - Huyện Mai Sơn - Sơn La
  Ngành nghề chính: Hoạt động trung gian tiền tệ khác

 • Trường THCS Phiêng Cằm

  Ngày cấp: 08/07/2009
  Xã Phiêng Cằm - Huyện Mai Sơn - Sơn La
  Ngành nghề chính: Hoạt động trung gian tiền tệ khác

 • Trường mầm non xã Phiêng Cằm

  Ngày cấp: 02/07/2009
  Xã Phiêng Cằm - Huyện Mai Sơn - Sơn La
  Ngành nghề chính: Hoạt động trung gian tiền tệ khác