Doanh nghiệp mới cập nhật tại Xã Phiêng Pằn - Huyện Mai Sơn - Sơn La
 • Trường THCS Phieng Pằn

  Ngày cấp: 08/07/2009
  Xã Phiêng Pằn - Huyện Mai Sơn - Sơn La
  Ngành nghề chính: Hoạt động trung gian tiền tệ khác

 • Trường mầm non Phiêng Pằn 1

  Ngày cấp: 02/07/2009
  Xã Phiêng Pằn - Huyện Mai Sơn - Sơn La
  Ngành nghề chính: Hoạt động trung gian tiền tệ khác

 • Trường mầm non Phiêng Pằn 2

  Ngày cấp: 02/07/2009
  Xã Phiêng Pằn - Huyện Mai Sơn - Sơn La
  Ngành nghề chính: Hoạt động trung gian tiền tệ khác