Doanh nghiệp mới cập nhật tại Xã Tà Hộc - Huyện Mai Sơn - Sơn La
 • Trường tiểu học Tà Hộc 1

  Ngày cấp: 08/07/2009
  Xã Tà Hộc - Huyện Mai Sơn - Sơn La
  Ngành nghề chính: Hoạt động trung gian tiền tệ khác

 • Trường THCS Tà Hộc

  Ngày cấp: 02/07/2009
  Xã Tà Hộc - Huyện Mai Sơn - Sơn La
  Ngành nghề chính: Hoạt động trung gian tiền tệ khác

 • Trường mầm non Tà Hộc

  Ngày cấp: 30/06/2009
  Xã Tà Hộc - Huyện Mai Sơn - Sơn La
  Ngành nghề chính: Hoạt động trung gian tiền tệ khác

 • UBND Xã Tà Hộc

  Ngày cấp: 24/03/2003
  Xã Tà Hộc - Huyện Mai Sơn - Sơn La
  Ngành nghề chính: Hoạt động an ninh, trật tự an toàn xã hội