Doanh nghiệp mới cập nhật tại Xã Chiềng Sơn - Huyện Mộc Châu - Sơn La
 • Doanh Nghiệp Tư Nhân Xuân Thành Mộc Châu

  Ngày cấp: 05/01/2017
  Xã Chiềng Sơn - Huyện Mộc Châu - Sơn La
  Ngành nghề chính: Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

 • Doanh Nghiệp Tư Nhân Duyên Sơn Sơn La

  Ngày cấp: 28/12/2016
  Xã Chiềng Sơn - Huyện Mộc Châu - Sơn La
  Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

 • Doanh Nghiệp Tư Nhân Sơn Hải Sơn La

  Ngày cấp: 08/07/2016
  Xã Chiềng Sơn - Huyện Mộc Châu - Sơn La

 • Công Ty TNHH Lâm Sản Mộc Châu

  Ngày cấp: 28/04/2016
  Xã Chiềng Sơn - Huyện Mộc Châu - Sơn La
  Ngành nghề chính: Trồng rừng và chăm sóc rừng

 • Doanh Nghiệp Tư Nhân Cường Nền

  Ngày cấp: 05/11/2015
  Xã Chiềng Sơn - Huyện Mộc Châu - Sơn La
  Ngành nghề chính: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh

 • UBND xã Chiềng Sơn

  Ngày cấp: 12/10/2012
  Xã Chiềng Sơn - Huyện Mộc Châu - Sơn La
  Ngành nghề chính: Hoạt động tài chính khác

 • Trường Tiểu học Chiềng Ve

  Ngày cấp: 19/06/2012
  Xã Chiềng Sơn - Huyện Mộc Châu - Sơn La
  Ngành nghề chính: Giáo dục tiểu học

 • Trường Mầm non Phong Lan

  Ngày cấp: 12/06/2012
  Xã Chiềng Sơn - Huyện Mộc Châu - Sơn La
  Ngành nghề chính: Giáo dục mầm non

 • Trường tiểu học suối sập

  Ngày cấp: 07/05/2012
  Xã Chiềng Sơn - Huyện Mộc Châu - Sơn La
  Ngành nghề chính: Giáo dục tiểu học

 • Doanh Nghiệp TN Hằng Nguyên Như

  Ngày cấp: 01/06/2011
  Xã Chiềng Sơn - Huyện Mộc Châu - Sơn La
  Ngành nghề chính: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

 • Doanh nghiệp tư nhân Đức Lâm

  Ngày cấp: 08/09/2009
  Xã Chiềng Sơn - Huyện Mộc Châu - Sơn La
  Ngành nghề chính: Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh

 • Trường THPT Chiềng Sơn

  Ngày cấp: 18/12/2008
  Xã Chiềng Sơn - Huyện Mộc Châu - Sơn La
  Ngành nghề chính: Hoạt động trung gian tiền tệ khác

 • Công ty cổ phần Chiềng Sơn

  Ngày cấp: 19/10/2007
  Xã Chiềng Sơn - Huyện Mộc Châu - Sơn La
  Ngành nghề chính: Trồng cây hàng năm

 • Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hưng Hán

  Ngày cấp: 25/10/2006
  Xã Chiềng Sơn - Huyện Mộc Châu - Sơn La
  Ngành nghề chính: Trồng cây chè

 • Doanh Nghiệp Tư Nhân Thái Phương

  Ngày cấp: 12/05/2006
  Xã Chiềng Sơn - Huyện Mộc Châu - Sơn La
  Ngành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan