Doanh nghiệp mới cập nhật tại Xã Nậm Giôn - Huyện Mường La - Sơn La
 • Trường tiểu học Nậm Giôn

  Ngày cấp: 04/03/2016
  Xã Nậm Giôn - Huyện Mường La - Sơn La
  Ngành nghề chính: Hoạt động trung gian tiền tệ khác

 • Trường PTDT bán trú THCS Nậm Giôn

  Ngày cấp: 17/07/2015
  Xã Nậm Giôn - Huyện Mường La - Sơn La
  Ngành nghề chính: Hoạt động trung gian tiền tệ khác

 • Trường mầm non Nậm Giôn

  Ngày cấp: 08/07/2015
  Xã Nậm Giôn - Huyện Mường La - Sơn La
  Ngành nghề chính: Hoạt động trung gian tiền tệ khác

 • UBND Xã nậm Giôn

  Ngày cấp: 21/04/2010
  Xã Nậm Giôn - Huyện Mường La - Sơn La
  Ngành nghề chính: Hoạt động trung gian tiền tệ khác