Doanh nghiệp mới cập nhật tại Xã Chiềng Khay - Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La
 • HTX Chiềng Khay

  Ngày cấp: 11/08/2016
  Xã Chiềng Khay - Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La

 • Hợp Tác xã Lò Mạnh Sáng

  Ngày cấp: 14/08/2015
  Xã Chiềng Khay - Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La
  Ngành nghề chính: Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét

 • UBND xã Chiềng Khay

  Ngày cấp: 27/01/2003
  Xã Chiềng Khay - Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La
  Ngành nghề chính: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp