Doanh nghiệp mới cập nhật tại Xã Mường Chiên - Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La
 • UBND xã Mường Chiên

  Ngày cấp: 28/07/2015
  Xã Mường Chiên - Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La
  Ngành nghề chính: Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

 • UBND Xã Mường Chiên

  Ngày cấp: 31/03/2015
  Xã Mường Chiên - Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La
  Ngành nghề chính: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

 • UBND Xã Mường Chiên

  Ngày cấp: 14/03/2013
  Xã Mường Chiên - Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La
  Ngành nghề chính: Trồng cây hàng năm

 • Trường tiểu học Mường Chiên

  Ngày cấp: 14/03/2013
  Xã Mường Chiên - Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La
  Ngành nghề chính: Trồng cây hàng năm

 • Đài Truyền Thanh - Truyền Hình Quỳnh Nhai

  Ngày cấp: 29/12/2006
  Xã Mường Chiên - Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La
  Ngành nghề chính: Hoạt động phát thanh, truyền hình

 • Hợp tác xã Hợp Thành

  Ngày cấp: 08/08/2006
  Xã Mường Chiên - Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La
  Ngành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

 • Doanh Nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Quỳnh

  Ngày cấp: 02/10/1998
  Xã Mường Chiên - Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La
  Ngành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng