Doanh nghiệp mới cập nhật tại Xã Mường Sại - Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La
 • Trường Mần non Mường Sại

  Ngày cấp: 13/03/2013
  Xã Mường Sại - Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La
  Ngành nghề chính: Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác

 • UBND xã Mường Sại

  Ngày cấp: 11/12/1998
  Xã Mường Sại - Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La
  Ngành nghề chính: Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp