Doanh nghiệp mới cập nhật tại Xã Chiềng Khoi - Huyện Yên Châu - Sơn La